ماموریت سازمان

خدمت رسانی

شرکت فاتحان فراز سبز با رویکرد ارتقاء سطح سلامتی سبد غذایی خانوار تحت عنوان تیم تخصصی ایران مورینگا اقدام به تشکیل کارگروه تخصصی در زمینه کشت گیاه مورینگا اولیفیرا در ایران نموده است .

نوع بومی مورینگا ( پرگرینا ) و نوع مشهور مورینگا ( اولیفیرا ) در مناطقی از استانهای هرمزگان سیستان و بلوچستان بوشهر خوزستان جنوب استان های فارس و کرمان به صورت وسیع و تحت نظر کارشناسان کشته خواهد شد .

 قسمت های مورد نیاز این گیاه شامل بذر برگ ریشه پوسته گل و صمغ است .

ماموریت ما تولید و در دسترس کردن گیاه مورینگا و محصولات مربوطه به صورت عمده و خرد در کل ایران عزیز است.