چشم انداز سازمان

اهداف استراتژیک

چشم انداز هر شرکت نگاه آینده آن شرکت را معرفی می نماید ،ما در شرکت فاتحان فراز سبز در پله اول به دنبال کسب عنوان بزرگترین تولید کننده انواع محصولات خام و فراوری شده مورینگا (بان) در سطح خاورمیانه هستیم و با تکیه بر ارزشهای سازمانی این هدف را دنبال می نماییم.

همچنین ورود به بازار های اروپا در پله بعدی و  معرفی مورینگا به نام سنتی و دیرینه خود یعنی “بان” به دنیا در چشم انداز ما قرار دارد