چشم انداز سازمان

چشم انداز

اهداف استراتژیک

چشم انداز هر شرکت نگاه آینده آن شرکت را معرفی می نماید ،ما در شرکت فاتحان فراز سبز در پله اول به دنبال کسب عنوان بزرگترین تولید کننده انواع محصولات خام و فراوری شده مورینگا (بان) در سطح خاورمیانه هستیم .

در پله بعدی ورود به بازار های اروپا و معرفی مورینگا به نام سنتی و دیرینه خود یعنی “بان” به دنیا در چشم انداز ما قرار دارد.

بحمدالله در این راه به موفقیت های بسیار چشمگیری دست پیدا کرده ایم و با یاری خدا در کنار شما همراهان گرامی به شعار شرکت “سلامتی یک انتخاب است” جان ببخشیم و به همگان کمک کنیم که سلامتی را برای خود و خانواده خود انتخاب نمایند.

از نگاه تصاویر ...